pro

Изследване на процеса на киселинно излугване на катализатор за хидрообработка на основата на Co Mo

Методологията на реакционната повърхност (RSM) беше използвана за изследване на процеса на излугване на азотна киселина на катализатор за хидрообработка на основата на Co Mo. Целта на това проучване е да се въведат CO и Mo от отработения катализатор във разтворител под формата на водоразтворим, за да се улесни последващото пречистване и възстановяване и да се осъзнае безвредното третиране и използване на ресурсите на твърдите отпадъци, реакция температура и съотношение твърдо-течно. Основните влияещи фактори бяха определени чрез методология на повърхността на реакцията и беше установено моделното уравнение на параметрите на процеса и скоростта на излугване на кобалт и молибден. При оптималните условия на процеса, получени от модела, скоростта на излугване на кобалт е повече от 96%, а скоростта на излугване на молибден е повече от 97%. Той показа, че оптималните параметри на процеса, получени чрез метод на повърхността на реакцията, са точни и надеждни и могат да бъдат използвани за насочване на действителния производствен процес


Време за публикуване: ноември-05-2020