pro

Реформиране на катализатори

  • Реформиране на катализатори

    Ние предлагаме пълни серийни катализатори за каталитична обработка с непрекъснат риформинг (CCR) и каталитична обработка с полурегенерация за риформинг (CRU) за вашите незадължителни приложения за получаване на бензин и BTX целеви продукти.