професионалист

Реформиращи катализатори

  • Реформиращи катализатори

    Ние предлагаме пълни серийни катализатори за каталитична обработка с непрекъснато реформиране (CCR) и полурегенерираща каталитична обработка с реформиране (CRU) за вашите допълнителни приложения за получаване на бензин и BTX целеви продукти.