професионалист

Активиран алуминиев оксид

  • Активиран алуминиев оксид

    Ние предлагаме пълни серийни типове двуалуминиев оксид, за да задоволим вашето приложение при нормална обработка на газ и сушене, PSA обработка.Катализатори от двуалуминиев оксид като адсорбенти за пречистване на производството на полимери (PE), отстраняване на CS2, COS и H2S, отстраняване на HCl от газове, отстраняване на HCl от въглеводородни течности, сушене, пречистване (многослойни).