pro

Активиран глинозем

  • Активиран глинозем

    Ние предлагаме пълни серийни типове алуминиев оксид, за да задоволим вашето приложение при нормални газове и сушене, PSA обработка. Алуминиеви катализатори като адсорбенти за пречистване на производството на полимери (PE), отстраняване на CS2, COS и H2S, отстраняване на HCl от газовете, отстраняване на HCl от течности с въглеводороди, сушене, пречистване (Multibed).