pro

Активен въглен

  • Активен въглен

    Нашите активирани въглени се използват главно за преработка на водород с PSA за отстраняване на съединенията C1 / C2 / C3 / C4 / C5 в хранителния запас, отстраняване на живак при пречистване на природен газ.