pro

Свойства и приложение на активен въглен

Активен въглен: е вид неполярен адсорбент, използван повече. Обикновено трябва да се измие с разредена солна киселина, последвано от етанол и след това да се измие с вода. След изсушаване при 80 ℃ може да се използва за колонна хроматография. Гранулираният активен въглен е най-добрият избор за колонна хроматография. Ако това е фин прах от активен въглен, е необходимо да се добави подходящо количество диатомит като помощно средство за филтриране, за да се избегне твърде бавен дебит.
Активният въглен е неполярен адсорбент. Адсорбцията му е противоположна на силикагел и алуминий. Има силен афинитет към неполярни вещества. Той има най-силната адсорбционна способност във воден разтвор и по-слаб в органичния разтворител. Следователно капацитетът за елуиране на водата е най-слаб, а органичният разтворител е по-силен. Когато адсорбираното вещество се елуира от активирания въглен, полярността на разтворителя намалява и адсорбционната способност на разтвореното вещество върху активния въглен намалява и елуиращата способност на елуента се подобрява. Изолирани са водоразтворими компоненти, като аминокиселини, захари и гликозиди.


Време за публикуване: ноември-05-2020