pro

Приготвяне на въглеродно молекулно сито от въглеродни влакна

Ако точките на хинап от хуанбинвей и CMB се комбинират заедно, новият материал ще има следните предимства: няма да се образува прах, когато се използва. Той се подобрява от 5-FU. Молекулните сита с въглеродни влакна с йонообменна способност могат да бъдат получени чрез по-нататъшно физическо и химично третиране. Следователно молекулните сита на основата на въглеродни влакна се превърнаха в нов вид атрактивни материали с активен въглен.
Молекулните сита с активен въглен (ACF) с по-голям обем на порите и специфична повърхност и по-високо съдържание на микропори бяха приготвени чрез вторично активиране на FPN базиран филц с активен въглен (ACF) с KOH като катализатор. Изследвани са ефектите на съотношението на импрегниране на KOH, времето за активиране и температурата на активиране върху адхезията и структурата на порите на ACF. Резултатите показват, че ACF, приготвен при условията на температура на активиране 1073k и активно време 50mir, има по-висока способност за прикрепване на мляко, което е подходящ за използване като предшественик на влакнеста CMS.


Време за публикуване: ноември-05-2020